CET Full Form in Marathi | CET म्हणजे काय?

CET चा फुल्ल फॉर्म

CET चा फुल्ल फॉर्म काय आहे? । CET Full form in Marathi

CET चा फुल्ल फॉर्म “Common Entrance Test असा आहे, यालाच मराठी मध्ये “सामान्य प्रवेश परीक्षा” असे देखील म्हटले जाते.

CET ही कुठल्याही महाविद्यालयात प्रथम वर्षाला तसेच प्रथम सत्राला प्रवेश घेऊ इच्छित असलेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी एंट्रन्स परीक्षा द्यावी लागते. ह्या परीक्षेमध्ये आपणास जे काही गुण प्राप्त होतात त्याच्या आधारावर आपल्याला महाविद्यालयात प्रवेश दिला जातो.


CET परीक्षा म्हणजे काय? । What is CET in Marathi 

ज्या विद्यार्थ्यांना बारावी नंतर किंवा पदवी पुर्ण केल्यानंतर मेडिकल तसेच इंजिनिअरिंग मध्ये आपले करीअर करायचे आहे अशा विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरींग तसेच मेडिकल कॉलेज मध्ये प्रवेश प्राप्त करण्यासाठी ही परीक्षा द्यावी लागते.

सीईटी मध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरींग तसेच मेडिकल काॅलेज मध्ये प्रवेश देण्यात येत असतो. याचसोबत पदवीचे शिक्षण घेतल्यानंतर मास्टर डिग्री करण्यासाठी आपणास सर्वप्रथम सीईटी परीक्षा द्यावी लागते आणि नंतर आपणास मास्टर डिग्री करता येत असते.

Common Entrance Test ही परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी National Recruitment Agency म्हणजेच (NRA) कडे सोपविण्यात आली आहे.


सीईटीच्या पेपरचे स्वरूप । CET Information in Marathi

दहावी नंतर द्यायच्या सीईटी परीक्षेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे. 

  • पेपरचा कालावधी – २ तास 
  • पेपर एकुण – १०० गुणांचा 
  • प्रश्नांचे स्वरूप 

MHT CET च्या परीक्षा पद्धतीनुसार, परीक्षा संगणक च्या साहाय्याने ऑनलाइन घेतली जाते आणि प्रश्नपत्रिकेत MCQ म्हणजेच (Multiple Choice Question) प्रकारचे प्रश्न असतात.

  • विषय

इंग्रजी २५ गुण

विज्ञान २५ गुण

गणित -२५ गुण 

सामाजिक शास्त्र – २५ गुण 


MHT CET म्हणजे काय? | MHT CET Meaning in Marathi

बारावी सायन्स मधुन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरींग तसेच मेडिकल कॉलेज मध्ये अॅडमिशन घेण्यासाठी एमएचटी सीईटी ही सामान्य प्रवेश परीक्षा देणे अनिवार्य असते.

यात इंजिनिअरींग साठी प्रवेश घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना फिजिक्स केमिस्ट्री गणित ह्या तिन्ही विषयांची परीक्षा द्यावी लागते. अणि मेडिकल कॉलेज मध्ये अॅडमिशन घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र या तिन्ही विषयांची परीक्षा द्यावी लागते यात कुठलीही निगेटिव्ह मार्किंग नसते.


नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न । FAQ 

MHT CET म्हणजे काय?

MHT CET ही एक महाराष्ट्र सरकार कडून घेतली जाणारी महाराष्ट्र कॉमन एन्ट्रान्स टेस्ट आहे. तसेच MHT CET चा फुल्ल फॉर्म Maharashtra Common Entrance Test असा होतो. 

राष्ट्रीय स्तरावरील कोणत्या सामान्य प्रवेश परीक्षा घेण्यात येतात? 

1) Joint Entrance Examination (JEE) । संयुक्त प्रवेश परीक्षा
2) National Eligibility cum Entrance Test (NEET) । राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
3) NATA | नॅशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर
4) Common Management Admission Test (CMAT) । सामान्य व्यवस्थापन प्रवेश परीक्षा
5) Common Law Admission Test (CLAT) । सामान्य कायदा प्रवेश परीक्षा

धन्यवाद!!

Leave a Reply